Sistemde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.                                     Zaman : 17.08.2019 19:51:44        İp Adresiniz : 34.239.175.196   

KULLANICI MENÜSÜ

ÜYE GİRİŞİ

 Kullanıcı Adı
 Şifresi

 

 

HOCALARA SORULAN ÖNCEKİ SORU ve CEVAPLAR

Anatomi Biyokimya Fizyoloji Patoloji Pediatri Dahiliye
Farmakoloji Mikrobiyoloji Genel Cerrahi Kadın Doğum Küçük Stajlar Tümü
Soru ID : 2388  (Farmakoloji) Tarih : 10/04/2013 13:06:27 
Soru :
Merhaba. Eylül 2007 TUS sorusu Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tüberküloz tedavisinde kullanılabilir? A) Sefaklor B) Metronidazol C) Seftriakson D) Gentamisin E) Levofloksazin Cevap:E Florokinolonlar gibi streptomisin dışı bazı aminoglikozidler de 2. sınıf antitüberkülozlar içinde olduğuna göre gentamisin de antitüberküloz tedavisinde kullanılamaz mı?  
Yorum / Cevap :
Tüberküloz tedavisinde aminoglikozidlerin yeri vardır, ama tamamının değil. İlk sırada sterptomisin, ikinci sırada amikasin ve kanamisin vardır. Aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Ahmet ALTUN, MD, PhD

Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar
İlk sırada tercih edilenler
 Mikolik asit sentez inhibitörü: İzoniazid
 RNA polimeraz inhibitörü: Rifampin
 Arabinozil transferaz inihibisyonu ile hücre duvar sentezini engelleyen: Etambutol
 Aminoglikozid türevi: Streptomisin
 Makrofajlarca alınıp, lizozomlardaki asidik ortamda etkili olan: Pirazinamid
İkinci sırada tercih edilenler
 Aminoglikozidler: Amikasin, Kanamisin
 Mikotik asit sentez inhibitörü: Etionamid
 Hücre duvar sentez inhibitörü: Sikloserin
 Fluorokinolonlardan: Levofloksasin, Siprofloksasin
 Protein sentez inhibitörü: Kapreomisin
 Folat sentez antagonisti: Aminosalisilik asit
 RNA polimeraz inhibitörü: Rifabutin, Rifapentin

Kaynak: Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Syf: 455 
Soru ID : 2386  (Farmakoloji) Tarih : 09/04/2013 16:53:24 
Soru :
Eylül 96 Farmakoloji TUS sorusu Aşağıdakilerden hangisi bronkokonstrüktör etkilidir? A) PGF2 alfa B) PGE2 C) PGI2 D) LTB4 E) PGE1 Cevap:A Ancak LTlerin formülü VK+diğer düz kas konstrüksiyonu değil mi? Buna göre LTB4 de bronkononstrüksiyon yapmaz mı? 
Yorum / Cevap :
Tüm lökotrienler bronkokonstriksiyon yapmaz. LTB4 kemotaktik etkilidir.

Eikozanoidlerin Akciğerdeki Etkileri:
• Bronkodilatasyon yapanlar: PGE2
• Bronkokonstriksiyon yapanlar: PGF2a, TxA2, PGD2, LTD4

Kaynak: Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Syf: 409 
Soru ID : 2372  (Biyokimya) Tarih : 01/04/2013 12:27:31 
Soru :
21. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması biyokimya sorusu Aşağıdaki hastalıklardan hangisi insan lizozomal asit lipaz (hLAL) yokluğu sonucu ortaya çıkar? a) Gut b) Luft hastalığı c) Tay Sachs hastalığı d) Wolman hastalığı e) Hipertrigliseridemi Cevap:D Harper’da eksik olan enzimin kolesteril ester hidrolaz olduğu yazıyor. Kolesteril ester hidrolaz ile insan lizozomal asit lipaz (hLAL) aynı enzim midir?  
Yorum / Cevap :
Merhaba. Kolesteril ester hidrolaz ile insan lizozomal asit lipaz (hLAL) enzimleri aynı enzimlerdir. 
Soru ID : 2363  (Biyokimya) Tarih : 25/03/2013 16:34:16 
Soru :
Nükleozid nükletidlerin sindiriminde barsakta son ürün müdür? Barsakta nükleozidaz enzmi de mevcut. Buna göre nükleotid sindiriminde barsaktaki son ürüne nükleozid demek doğru olur mu 
Yorum / Cevap :
Selamlar. Nükleotidlerin sindiriminde son ürünler Deoksiriboz ve pürin, pirimidin nükleotidlerdir... 
Soru ID : 2351  (Farmakoloji) Tarih : 15/03/2013 23:09:48 
Soru :
Tetrasiklinler nöromusküler blokaj yapar mı? 
Yorum / Cevap :
Tetrasiklinlerin nöromusküler blokörlere karşı duyarlılığı arttırabilir.Ancak bu açıdan en bilinen örnek aminoglikozidlerdir. 
Soru ID : 2332  (Farmakoloji) Tarih : 05/03/2013 17:23:42 
Soru :
5-HT gerialımına en spesifik AD paroksetin mi sitalopram mı? 5-HT gerialımını en güçlü bloke eden AD paroksetin değil mi? 
Yorum / Cevap :
SSRI`lar içinde selektivitesi yüksek olan Sitalopram, potent olan Paroksetin`dir.

Ahmet Altun 
Soru ID : 2322  (Farmakoloji) Tarih : 04/03/2013 3:49:41 
Soru :
Sempatomimetik özellik gösterdiği halde kalpte bradikardiye neden olabilen ilaç aşağıdakilerden hangsidir? A) İzoproteronol B) Fenilefrin C) Dopamin D) Adrenalin E) Noradrenalin Cevap:B Önce fenilefrinle noradrenalin arasındaki nüansın sorudaki ilaç fadesinde yattığını düşünmüştüm. Ancak noradrenalinin de preperatı mevcutmuş. Bu durumda bu sorunun çift cevabı yok mu? 
Yorum / Cevap :
Haklısınız, kötü kurgulanmış bir soru.

Ahmet ALTUN 
Soru ID : 2287  (Biyokimya) Tarih : 11/02/2013 14:33:24 
Soru :
Retinal redüktaz enziminin kofaktörü NADH+H mı, NADPH mi? Retinal redüktaz çift yönlü bir enzim mi? Tek yönlü ise retinalden retinol mü, retinolden retinal mi oluşturur? 
Yorum / Cevap :
Merhaba. Besinlerle alinan Beta karotenler, beta karoten dioksienaz tarafından oksidatif olarak kesilir ve 2 molekül retinal olusur. Bağırsak mukozasında retinal NADPH kullanan retinaldehit reduktaz ile retinole indirgenir. iyi çalışmalar.

 
Soru ID : 2286  (Biyokimya) Tarih : 10/02/2013 15:41:01 
Soru :
Nisan 96 Biyokimya TUS sorusu Dekarboksilasyonu sonucu vazodilatatör bir ajan oluşan aminoasit hangisidir? A) Arjinin B) Histidin C) Glutamin D) Glisin E) Aspartat Cevap:B Ancak Arjinin aminoasidinden de dekarboksilasyon sonucunda agmatin adlı antihipertansif etkili bir madde oluşuyor. Acaba bu maddenin antihipertansif etkinliği VD ile değil midir? Bu madde VD yapmaz mı? 
Yorum / Cevap :
Selamlar. Söylediğinizi aksine arjininden nitrit oksit sentezi bir dekarboksilasyon reaksiyonu değildir. Sorudaki çeldirici unsur da budur...iyi çalışmalar... 
Soru ID : 2282  (Farmakoloji) Tarih : 09/02/2013 17:29:24 
Soru :
En uzun etkili kinolon moksifloksasin mi yoksa sparfloksasin ve rufloksasin mi? 
Yorum / Cevap :
En uzun etkili: Rufloksasin sonra: Moksifloksasin`dir.

Ahmet Altun, MD 
Soru ID : 2278  (Farmakoloji) Tarih : 05/02/2013 18:44:04 
Soru :
Ekstrapiramidal toksisite en az yapan AP aripiprazol mü klozapin mi? Antikolinerjik etkisi en az olan AP haloperidol mü aripiprazol mü? 
Yorum / Cevap :
Temel textbook`larda aripiprazol`ün de ve klozapin`in de ektrapiramidal yan etkisi çok düşüktür diye yazar. İki ilacı bu yönüyle kıyaslayan net bir bilgi yoktur. Aynı durum antikolinerjik etki açısından haloperidol ve aripiprazol için de geçerlidir. Bir soruda her iki ilacın da seçeneklerde bulunmasının pek mümkün olmayacağını düşünüyoruz.

Ahmet Altun 
Soru ID : 2276  (Farmakoloji) Tarih : 04/02/2013 18:46:12 
Soru :
Sanal dağılım hacminin formülü hangisi? İlacın dozu/ilacın klirensi mi yoksa vücuttaki toplam ilaç miktarı/ilacın plazma konsantrasyonu mu?  
Yorum / Cevap :
vücuttaki toplam ilaç miktarı/ilacın plazma konsantrasyonu`dur. 
Soru ID : 2256  (Biyokimya) Tarih : 27/01/2013 15:52:06 
Soru :
Nükleer reseptörü olan sadece tiroid hormonu mu? Fizyolojide retinoik asidin,östrojen,androjen ve vitamin Dnin de nükleer reseptörü olduğu yazıyor. Bu konuda dersler arasında bir çelişki var. Doğrusu hangisi?  
Yorum / Cevap :
Harpir`a gore; Reseptoru nukleusta bulunanlar; tiroksin ve retinoik asittir. Iyi calismalar.... 
Soru ID : 2192  (Biyokimya) Tarih : 26/11/2012 23:35:17 
Soru :
tca döngüsündeki izositrat dehidrogenaz reverzbl mıdır yoksa irreverzibl mı? Kitapta reverszibl yazarken internette pek çok kaynakta irreverzibl olduğu yazmakta teşekkürler 
Yorum / Cevap :
Selamlar. Harper`da izositrat dehidrojenaz basamağı bir sekil üzerinde çift yönlü olarak gösterilmekte birlikte, Lehninger ve Lipincot denetleyici olan bu basamagin irreversibl olduğunu söylemektedir.  
Soru ID : 2106  (Fizyoloji) Tarih : 17/09/2012 21:10:21 
Soru :
purkinje sorusu hatalı değil mi? 2 doğru cevabı yok mu? 21. soru.. 
Yorum / Cevap :
Değerli Alperen
Malesef sizlerin zihninizi karıştıran kitaplardaki şekiller.
Şekillerde AV nod-His demeti sağ ve sol dal-Purkinje lifleri diye gösteriyor.
Ama anlatırken hatırlarsanız:
SA (60-80), çalışmazsa AV (40-60), AV çalışmazsa Purkinje (15-40) diye anlatıyoruz.
AV`den itibaren Purkinje başlıyor.
Purkinjenin endotel hücresi olamayacağı açık. Sinyal üreten özelleşmiş bir kas hücresi.
Başarılar. 
Soru ID : 2099  (Biyokimya) Tarih : 16/09/2012 19:09:34 
Soru :
mrb sınavda sorulan sürfaktanın ana maddesi sorusunun cevabı A olarak verilmiş C şıkkınında dogru olması gerekmezmi? teşekkürler.. 
Yorum / Cevap :
Selamlar.Dipalmitoil lesitin veya dipalmitoil fosfatidilkolinin sürfaktanın analipit kısmı olduğu ve eksikliğinin Respiratuar distres sendromu ile ilişkisi (28 TH Edition Harper’s Illustrated Biochemistry, 2009, Sf:124, sf:210) (Lippincott’s ıllustrated reviews Biocchemistry 3rd edition, 2005, Sf:202) çok net olarak ifade edilmektedir. Yani sürfaktanın analipit kısmı fosfatidilkolin değil dipalmitoil lesitin veya dipalmitoil fosfatidilkolindir. Fosfatidilkolin seçeneği bir çeldirici olarak yerleştirilmiştir. Aynı zamanda TUSDATA biyokimya notunda Fosfatidilkolin başlığı altında ‘’Fosfatidilkolin’in en önemli görevlerinden bir tanesi Akciğer tip II pnömositlerden salgılanan SÜRFAKTAN’ın yapısına dipalmitoilfosfatidilkolin şeklinde katılarak alveol yüzey gerilimini ayarlamaktır.’’ şeklinde yazmaktadır.  
Soru ID : 2098  (Biyokimya) Tarih : 15/09/2012 13:35:21 
Soru :
iyi günler mitokondri iç zarından glutamat geçebiliyor mu? malat aspartat mekiğinde glutamat dönüşüp geçiyor bildiğim kadarıyla direk geçemiyor. aydınlatırsanız sevinirim. teşekkürler 
Yorum / Cevap :
glutamat dehidrogenez enzimi mitokondri marker enzimidir. yani substrat olarak glutamatı kullanır. Öte yandan notlarınızın 66 sayfasında var, malat aspartat mekikte NADH ve hidrojenle birlikte simport olarak glutamatta taşınır. Glukozla ilgili glikoliz gibi, glikojen sentezi gibi yıkımı gibi olaylar hep stoplazmada gerçekleşir. 
Soru ID : 2097  (Patoloji) Tarih : 15/09/2012 13:13:04 
Soru :
iyi günler biliyorum bu soru iptal olmaz ama ig a nefropatisi paramezengial infiltrasyon yapar mı?sadece mezengial değil miydi? teşekkürler 
Yorum / Cevap :
merhaba.
IgA nefropatisi; Glomerüllerde fokal mezengial ve paramezengial birikim olur. Mezengiumda IgA, IgA ile oluşan immun kompleksler, C3, properdin minimal miktarlarda IgG ve IgM de birikir.

bu soruda esas ipucu mezengial birikimdir. 
Soru ID : 2093  (Fizyoloji) Tarih : 15/09/2012 11:13:08 
Soru :
iyi günler hocam purkinjenin av noddan başladığı hangi kaynakta yazıyor? itiraz etmemiz için referans gösterebilir misiniz? teşekkürler 
Yorum / Cevap :
Histoloji kaynaklarında yazıyor. Zaten bu bir histoloji sorusu.
Malesef sizlerin zihninizi karıştıran kitaplardaki şekiller.
Şekillerde AV nod-His demeti sağ ve sol dal-Purkinje lifleri diye gösteriyor.
Ama anlatırken hatırlarsanız:
SA (60-80), çalışmazsa AV (40-60), AV çalışmazsa Purkinje (15-40) diye anlatıyoruz.
AV`den itibaren Purkinje başlıyor.
Başarılar. 
Soru ID : 2060  (Patoloji) Tarih : 19/08/2012 23:35:54 
Soru :
selam aleykum,hocam,bayramınız kutlu olsun.ewıng sarkomu en sık dıafızde olur dıye bılıyorum.ama patolojı sorularında metafizde sık gorulen tumorler sırasında adı geciyordu,hangisi dogru olan?teşekkürler 
Yorum / Cevap :
Ewing sarkom en sik diafizde gorulur.Basarilar, iyi bayramlar  
Soru ID : 2019  (Patoloji) Tarih : 28/07/2012 11:04:51 
Soru :
selam aleykum,hocam.benim sorum su: serviks kanserlerinden adenokanserlerin skuamoz serviks kanserinden daha kotu prognozlu oldugu yaziyor. adenokanser mi daha kotu huylu,kucuk hucreli karsinom mu?tesekkurler 
Yorum / Cevap :
Aleykumselam.Robbins son baskida en kötü prognozlu servlks kanserleri adenoskuamoz ve akcigerin kucuk hucreli kanserine benzeyen noroendokrin kanserdir yazmaktadir.Saf skuamoz ve adenokanserler ilk 2tipe gore daha iyi prognozludur. Kolay gelsin. 
Soru ID : 1902  (Farmakoloji) Tarih : 25/03/2012 21:28:26 
Soru :
farmadan konu elemek gerekirse hangi konulara ağırlık verelim özellikle son bir ay için mutlaka bilmemiz gereken kısımlar nereler? 
Yorum / Cevap :
Genel farmakoloji, Otonom, KVS, SSS en yoğun soru çıkan bölümlerdir. 
Soru ID : 1850  (Patoloji) Tarih : 31/01/2012 22:33:54 
Soru :
sayın hocam ! karsinoid sendromu en sık yapan. apendix-ileum ? son denemede cevap ileum olarak verildi.? 
Yorum / Cevap :
Karsinoid tümör Robbins`in son baskısında en sık jejenum ve ileumda görülmektir olarak değişmiştir. Ayrıca en önemli prognoz kriteri ise yerleşim yeridir. Jejenum-ileum yerleşimliler en kötü prognoza sahiptir. Soruda karsinoid sendrom sorulmaktadır. Appendiks karsinoidleri zaten iyi prognozludur ve metastaz yapmazlar. Dolayısıyla karsinoid sendrom yapmaları zordur. Karsinoid sendrom olabilmesi için seratoninin sistemik dolaşıma karışması gerekir. Ancak seratonin karaciğer ve akciğerde metabolize edilir. Dolayısıyla sendromun olabilmesi için karaciğer metastazı olması gerekir. Başarılar... 
Soru ID : 1849  (Farmakoloji) Tarih : 29/01/2012 21:00:09 
Soru :
Merhaba.Hocam tıbbi famakoloji uzmanları eczane açabiliyorlarmı? açıyorlarsa da herhangi bir şart aranıyormu acaba. 
Yorum / Cevap :
hayır açamıyorlar.ancak 2 yıl içinde eczacılık fakultesınde eksık kalan bırtakım derslerı aldıktan sonra açabılır.ancak ıkı meslegı aynı anda yapamazsınız.yenı yasaya göre ya doktor olarak yada eczacı olarak çalışabilirsiniz.eczacılık fakultesı içinde sınava gırmenız gerekır.butun bunların yanında bır de enson ruhsatname sorunu var. 
Soru ID : 1846  (Anatomi) Tarih : 24/01/2012 11:04:27 
Soru :
merhaba hocam m.peroneus longus ve brevisin sinirine bu dönem dahil olmak üzere 3 dönem önceki anatomi fasikülünde syf.149 da n.peroneus superfic. yazıyor.sobotta 5.Türkçe baskı cilt 2 sayfa 329 da ise n.peroneus prof.yazıyor. hangisini doğru olarak bilmeliyim acaba ? teşekkürler şimdiden  
Yorum / Cevap :
M.peroneus longus ve m.peroneus brevis`in innervasyonu n.peroneus communis`in dalı olan n.peroneus superficialis tarafından yapılır... İyi çalışmalar....Dr.Cevat Şimşek 
Soru ID : 1826  (Patoloji) Tarih : 03/01/2012 20:54:12 
Soru :
kataral enflamasyon nezlede olur diyoruz,peki rhinovirusle alakalı mı alakasız mı? 
Yorum / Cevap :
Aslında kataral inflamasyon soğuk etkisiyle oluşan mukustan zengin iltihaptır. Başarılar.... 
Soru ID : 1810  (Anatomi) Tarih : 16/12/2011 19:15:49 
Soru :
sorum Cevat hocama olacak.eylül tusunda selçuk tıp aile hekimliğine girdim.nisan tusuna da gireceğim ancak anatomiden hep eksiye düşüyorum, Konya eylül dönemi kursiyeriyim.meslekte 16. senemi çalışıyorum.hocam belki hatırlarsınız yaz döneminde ders anlatmaya geldiğinizde beni sınıf başkanı seçmiştiniz.önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim. 
Yorum / Cevap :
Merhaba Doktor Hanım;
Sizi tabii ki hatırlıyorum... Hatta size "Tus`a hazırlık sürecinde okulu ne zaman birdiğinizin bir önemi yoktur, kararlı olup olmadığınızın ve verimli çalışıp çalışmadığınızın önemi vardır" demiştim... Hâlâ aynı düşüncedeyim.
Sizin anatomi alt yapınızın olduğu inancıyla bundan sonra "anatomi spot bilgileri" ve şekil kitabı ile tekrarlar yapmanızı önereceğim..... Selamlarımı sunuyorum.
 
Soru ID : 1760  (Patoloji) Tarih : 22/10/2011 18:08:03 
Soru :
hocam asbestozisin neden olduğu en sık akciğer kanseri bronkojenik karsinom mu adenokarsinommu? 
Yorum / Cevap :
Bronkojenik kanser spesifik histolojik tip değildir. Bronşlardan köken aldığının göstergesidir. Asbestozis en sık akciğer kanserlerinden en sık adenokanser yapar. 
Soru ID : 1727  (Patoloji) Tarih : 17/09/2011 18:36:31 
Soru :
hocam alkol mikronoduler siroz yapar diye biliyorum ama patoloji soruları kitabında farklı sayfalarda farklı şeyler yazıyor.doğrusu nedir?Teşekkürler... 
Yorum / Cevap :
Alkolik siroz mikronodüler başlar. Aynı biliyer siroz, Wilson ve hemakromatozis gibi. Ancak tüm mikronodüler sirozlar ileride makronodüler siroza dönerler. Direk makronodüler siroz olarak başlayanlar ise hepatit sonrası ortaya çokan sirozlardır (Otoimmün-viral). Başarılar... 
Soru ID : 1725  (Fizyoloji) Tarih : 17/09/2011 18:33:38 
Soru :
hocam nisan 89 sorusunda perisit nerde bulunur diye soruyor ve cevabı sinüzoid olarak veriyor.tus soruları kitabında ise sinüzoidlerde perisit bulunmaz diyor.Yaman bir çelişki içerisindeyim.Nedir doğru?Teşekkür ederim... 
Yorum / Cevap :
Değerli Vahap
Doğru tespit etmişsin. Eskiden kalma, yeni baskıda düzelecek hatalardan birisidir.
Perisit, kapiller ve postkapiller venüllerin etrafını saran ve sinüzoidlerde de bulunan hücredir.
İçinde kasılabilen elemanlar vardır. Küçük damarların duvarında bulunan kasılabilen hücre olarak da bilinir. 
Soru ID : 1724  (Fizyoloji) Tarih : 17/09/2011 18:31:39 
Soru :
hocam fizyoloji tus soruları kitabında hipoglisemi ADH yi arttırır hiperglisemi azaltır diyor.geçenlerde Tam tersini söyleyen bir şey de gördüm.Doğrusu nedir acaba? 
Yorum / Cevap :
Değerli Vahap
Hipoglisemi ADH`yı direk olarak artırır.

Hiperglisemi de dolaylı olarak artırır.
Hiperglisemiye bağlı dehidratasyon oluşur, osmolarite artar ve buna bağlı olarak ADH artar. 
Soru ID : 1722  (Patoloji) Tarih : 17/09/2011 18:28:17 
Soru :
hocam MS ve guillan barre tip kaç hipersensitivite?4 mü 2 mi?Teşekkürler... 
Yorum / Cevap :
Multiple skleroz ve Guillan Barre sendromları Tip 4 hipersensitivitedir. Tip 2 değil.
Diğer önemli tip 4 hipersensitivite reaksiyonları romatoid arttrit ve Tip 1 DM dir. Ayrıca granülomatöz hastalıkların çoğu tip 4 hipersensitiviteye örnektir.
Başarılar... 
Soru ID : 1714  (Patoloji) Tarih : 11/09/2011 4:28:52 
Soru :
Beyne en sık metastaz yapan a.c. tümörü adeno ca mı yoksa küçük hücreli mi?Teşekkürler... 
Yorum / Cevap :
Robbins`te bu konu hakkında çok açık bir bilgi yoktur. Ancak bu konunuın sınavsal özelliği şöyle vurgulanmaktadır;
Adenokanserler skuamöz hücreli kansere göre daha yavaş büyür ancak daha erken metastaz yaparlar, skuamöz hücreli kanser ise adenokansere göre daha hızlı büyür ancak daha geç dönemde metastaz yaparlar.
Küçük hücreli kanser en kötü prognozlu akciğer nöroendokrin kitlesidir. Çok sık metastaz yapar.
Ancak bu tümörlerinin beyin metastazları sıklığı hakkında bir bilgi yoktur.
Başarılar...  
Soru ID : 1702  (Patoloji) Tarih : 01/09/2011 22:11:01 
Soru :
acaba silikozis ca riskini artırıyor mu arttırmıyor mu?tüm tus soruları patolojisinde arttırdığı yazıyor ama aksini söyleyen sorular ve yazılar da gördüm.doğrusu nedir acaba? 
Yorum / Cevap :
Robbins son baskıda silikozis ve berilyozisin kanser yaptığı ispatlanamamıştır yazmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda kanser yapmaz denilmesi doğrudur. Bizde notlarımızda bu şekilde güncelledik. Başarılar... 
Soru ID : 1687  (Patoloji) Tarih : 13/08/2011 21:48:30 
Soru :
hocam özefagusun en sık malign tümörü squamöz hücreli mi yoksa adeno ca mı teşekkürler...  
Yorum / Cevap :
Robbins`in son baskısında da özefagusun en sık malign tümörü skuamöz hücreli kanserdir. Ancak Amerika`da barret özefagus sık görüldüğü için adenokanser daha sıktır yazmaktadır. Diğer tüm dünyada ise skuamöz kanser sıktır yazar. Amerika diye sormazlar sanırım:) 
Soru ID : 1680  (Anatomi) Tarih : 10/08/2011 21:55:04 
Soru :
değişik yerlerde değişik şeyler yazıyor.görme yollarında 1. 2. ve 3. nöron hangileri?kimi diyor ki 1. nöron fotoreseptörler 2. bipolarlar 3. de gangliyon.kimi de diyor ki 1. nöron bipolarlar 2. nöron gangliyon.tıp hayatım boyunca benim beynimde yazılı olan gangliyon hücrelerinin 2. nöron olduğuydu,eğer öyleyse 1. nöron hangisi?Bu çelişkili ifadeler konusunda aydınlatırsanız sevinirim.teşekkür ederim... 
Yorum / Cevap :
Görme yolunun 1. nöronu fotoreseptör hücreler (koni ve basil)’dir. Görme yolunun 2. nöronları bipolar ganglion hücrelerdir. Görme yolunun 3. nöronu ise Corpus Geniculatum Laterale`de bulunan (multipolar) hücreleridir (yani CGL dir). Retinal gg. hücrelerinin uzantıları n. opticus’u oluşturur. Bütün bu nöronlar arasındaki integrasyonu, internöronlar (Amokrin ve Horizontal hücreler) sağlar.......İyi çalışmalar. Dr.Cevat Şimşek. 
Soru ID : 1674  (Patoloji) Tarih : 08/08/2011 22:13:03 
Soru :
karsinoidin en sık görüldüğü yer olarak 21. basım tüm tus soruları patoloji kitabında appendiks cevabının artık doğru olmadığı ve son baskı referans kitaplara göre doğru yanıtın ince barsaklar olduğu yazıyor.bir kaç ay önceki bi deneme sınavınızın bi sorusunda ise en sık appendikste görüldüğü şeklinde bir şık vardı ve açıklamalı kitapçığınızda bu şık doğru olarak kabul edilmişti.o zaman da sormuştum hangisi doğru diye ama cevap alamamıştım.aydınlatırsanız sevinirim,teşekkürler... 
Yorum / Cevap :
Robbins`in son baskısına göre karsinoid tümör en sık jejenum-ileumda görülür ve en önemli prognoz kriteri yerleşim yeridir. Jejenum ve ileum yerleşimliler en kötü prognoza sahiptir. Ancak bu bilgiler patolojide için geçerlidir. Başarılar dileriz... 
Soru ID : 1673  (Fizyoloji) Tarih : 08/08/2011 22:05:00 
Soru :
değişik yerlerde değişik şeyler yazıyor.görme yollarında 1. 2. ve 3. nöron hangileri?kimi diyor ki 1. nöron fotoreseptörler 2. bipolarlar 3. de gangliyon.kimi de diyor ki 1. nöron bipolarlar 2. nöron gangliyon.tıp hayatım boyunca benim beynimde yazılı olan gangliyon hücrelerinin 2. nöron olduğuydu,eğer öyleyse 1. nöron hangisi?Bu çelişkili ifadeler konusunda aydınlatırsanız sevinirim.teşekkür ederim... 
Yorum / Cevap :
Değerli Vahap sorunun cevabını yazıyorum. Kolay gelsin
Hızlı koni yolu 3 nöron
Koni-Bipolar hücre-Ganglion hücre

Saf basil yolu
Basil-Bipolar hücre-Amakrin hücre-Ganglion hücresi
 
Soru ID : 1669  (Anatomi) Tarih : 08/08/2011 13:07:04 
Soru :
Sayın hocam, Prospektus serisinin ANATOMİ kitabının yeni baskısı ne zaman çıkacak? Teşekkür ederim...  
Yorum / Cevap :
Yeni baskı için hazırlık aşamasının sonuna gelindi.... İyi çalışmalar. 
Soru ID : 429  (Patoloji) Tarih : 05/03/2009 11:48:29 
Soru :
1)sfilizde en sık tutulum aşağıdakilerden hangisidir? A)GOM B)AORTİT C)TABES DORSALİS D)OBLİTERATİF ENDARTERİT E)SFİLİZ PÜSTÜLOSA 2)sitokin çiftlerinden hangi ikisi b lenfosit gelişme faktörü olarak görev yapar A)İL1-1L6 B)İL2-İL4 C)İL1-1L2 D)İL4-İL5 E)İL1-1L5 cevaplarsanız sevinirim şimdiden tşk... 
Yorum / Cevap :
Bu soru daha önce cevaplandığı için sistemde vardır. Oradan inceleyiniz... 
Soru ID : 288  (Patoloji) Tarih : 28/01/2009 13:48:33 
Soru :
hocam midenin en sık nonepitelial tümörü leiyomyom mu yoksa GİST midir? 
Yorum / Cevap :
Bu soru daha önce cevaplandığı için sistemde vardır. Oradan inceleyiniz... 
Soru ID : 139  (Mikrobiyoloji) Tarih : 15/12/2008 23:18:59 
Soru :
hocam merhaba bir sorum olacak:şimdi canlı aşılar hücresel immunite sağlar.immun supresif olan kişilere yapılmaz. burada problem yok.BCG aşısı da canlı aşı olmasına rağmen immun sistemi bozuk ya da hücresel immunitesi bozuk olanlara yapılıyor .ÖYLE NOT ALMIŞIM,ÖYLE ANLATILMIŞ. acaba benim yazdığım ifadede yanlışlık var mı ya da ifade doğru ise neden BCG immun supresiflere yapılıyor? Cevaplarsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler hocam. dr ertuğrul gök/KADIKÖY ŞB  
Yorum / Cevap :
BCG aşısı canlı aşıdır, gebelere ve immünsüpresiflere uygulanmaz. Galiba not alırken bir hata olmuş kolay gelsin.