Sistemde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.                                     Zaman : 16.09.2019 13:59:12        İp Adresiniz : 35.172.100.232   

KULLANICI MENÜSÜ

ÜYE GİRİŞİ

 Kullanıcı Adı
 Şifresi

 

 

HOCALARA SORULAN ÖNCEKİ SORU ve CEVAPLAR

Anatomi Biyokimya Fizyoloji Patoloji Pediatri Dahiliye
Farmakoloji Mikrobiyoloji Genel Cerrahi Kadın Doğum Küçük Stajlar Tümü
Soru ID : 2388  (Farmakoloji) Tarih : 10/04/2013 13:06:27 
Soru :
Merhaba. Eylül 2007 TUS sorusu Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tüberküloz tedavisinde kullanılabilir? A) Sefaklor B) Metronidazol C) Seftriakson D) Gentamisin E) Levofloksazin Cevap:E Florokinolonlar gibi streptomisin dışı bazı aminoglikozidler de 2. sınıf antitüberkülozlar içinde olduğuna göre gentamisin de antitüberküloz tedavisinde kullanılamaz mı?  
Yorum / Cevap :
Tüberküloz tedavisinde aminoglikozidlerin yeri vardır, ama tamamının değil. İlk sırada sterptomisin, ikinci sırada amikasin ve kanamisin vardır. Aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Ahmet ALTUN, MD, PhD

Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar
İlk sırada tercih edilenler
 Mikolik asit sentez inhibitörü: İzoniazid
 RNA polimeraz inhibitörü: Rifampin
 Arabinozil transferaz inihibisyonu ile hücre duvar sentezini engelleyen: Etambutol
 Aminoglikozid türevi: Streptomisin
 Makrofajlarca alınıp, lizozomlardaki asidik ortamda etkili olan: Pirazinamid
İkinci sırada tercih edilenler
 Aminoglikozidler: Amikasin, Kanamisin
 Mikotik asit sentez inhibitörü: Etionamid
 Hücre duvar sentez inhibitörü: Sikloserin
 Fluorokinolonlardan: Levofloksasin, Siprofloksasin
 Protein sentez inhibitörü: Kapreomisin
 Folat sentez antagonisti: Aminosalisilik asit
 RNA polimeraz inhibitörü: Rifabutin, Rifapentin

Kaynak: Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Syf: 455 
Soru ID : 2386  (Farmakoloji) Tarih : 09/04/2013 16:53:24 
Soru :
Eylül 96 Farmakoloji TUS sorusu Aşağıdakilerden hangisi bronkokonstrüktör etkilidir? A) PGF2 alfa B) PGE2 C) PGI2 D) LTB4 E) PGE1 Cevap:A Ancak LTlerin formülü VK+diğer düz kas konstrüksiyonu değil mi? Buna göre LTB4 de bronkononstrüksiyon yapmaz mı? 
Yorum / Cevap :
Tüm lökotrienler bronkokonstriksiyon yapmaz. LTB4 kemotaktik etkilidir.

Eikozanoidlerin Akciğerdeki Etkileri:
• Bronkodilatasyon yapanlar: PGE2
• Bronkokonstriksiyon yapanlar: PGF2a, TxA2, PGD2, LTD4

Kaynak: Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Syf: 409 
Soru ID : 2351  (Farmakoloji) Tarih : 15/03/2013 23:09:48 
Soru :
Tetrasiklinler nöromusküler blokaj yapar mı? 
Yorum / Cevap :
Tetrasiklinlerin nöromusküler blokörlere karşı duyarlılığı arttırabilir.Ancak bu açıdan en bilinen örnek aminoglikozidlerdir. 
Soru ID : 2332  (Farmakoloji) Tarih : 05/03/2013 17:23:42 
Soru :
5-HT gerialımına en spesifik AD paroksetin mi sitalopram mı? 5-HT gerialımını en güçlü bloke eden AD paroksetin değil mi? 
Yorum / Cevap :
SSRI`lar içinde selektivitesi yüksek olan Sitalopram, potent olan Paroksetin`dir.

Ahmet Altun 
Soru ID : 2322  (Farmakoloji) Tarih : 04/03/2013 3:49:41 
Soru :
Sempatomimetik özellik gösterdiği halde kalpte bradikardiye neden olabilen ilaç aşağıdakilerden hangsidir? A) İzoproteronol B) Fenilefrin C) Dopamin D) Adrenalin E) Noradrenalin Cevap:B Önce fenilefrinle noradrenalin arasındaki nüansın sorudaki ilaç fadesinde yattığını düşünmüştüm. Ancak noradrenalinin de preperatı mevcutmuş. Bu durumda bu sorunun çift cevabı yok mu? 
Yorum / Cevap :
Haklısınız, kötü kurgulanmış bir soru.

Ahmet ALTUN 
Soru ID : 2282  (Farmakoloji) Tarih : 09/02/2013 17:29:24 
Soru :
En uzun etkili kinolon moksifloksasin mi yoksa sparfloksasin ve rufloksasin mi? 
Yorum / Cevap :
En uzun etkili: Rufloksasin sonra: Moksifloksasin`dir.

Ahmet Altun, MD 
Soru ID : 2278  (Farmakoloji) Tarih : 05/02/2013 18:44:04 
Soru :
Ekstrapiramidal toksisite en az yapan AP aripiprazol mü klozapin mi? Antikolinerjik etkisi en az olan AP haloperidol mü aripiprazol mü? 
Yorum / Cevap :
Temel textbook`larda aripiprazol`ün de ve klozapin`in de ektrapiramidal yan etkisi çok düşüktür diye yazar. İki ilacı bu yönüyle kıyaslayan net bir bilgi yoktur. Aynı durum antikolinerjik etki açısından haloperidol ve aripiprazol için de geçerlidir. Bir soruda her iki ilacın da seçeneklerde bulunmasının pek mümkün olmayacağını düşünüyoruz.

Ahmet Altun 
Soru ID : 2276  (Farmakoloji) Tarih : 04/02/2013 18:46:12 
Soru :
Sanal dağılım hacminin formülü hangisi? İlacın dozu/ilacın klirensi mi yoksa vücuttaki toplam ilaç miktarı/ilacın plazma konsantrasyonu mu?  
Yorum / Cevap :
vücuttaki toplam ilaç miktarı/ilacın plazma konsantrasyonu`dur. 
Soru ID : 1902  (Farmakoloji) Tarih : 25/03/2012 21:28:26 
Soru :
farmadan konu elemek gerekirse hangi konulara ağırlık verelim özellikle son bir ay için mutlaka bilmemiz gereken kısımlar nereler? 
Yorum / Cevap :
Genel farmakoloji, Otonom, KVS, SSS en yoğun soru çıkan bölümlerdir. 
Soru ID : 1849  (Farmakoloji) Tarih : 29/01/2012 21:00:09 
Soru :
Merhaba.Hocam tıbbi famakoloji uzmanları eczane açabiliyorlarmı? açıyorlarsa da herhangi bir şart aranıyormu acaba. 
Yorum / Cevap :
hayır açamıyorlar.ancak 2 yıl içinde eczacılık fakultesınde eksık kalan bırtakım derslerı aldıktan sonra açabılır.ancak ıkı meslegı aynı anda yapamazsınız.yenı yasaya göre ya doktor olarak yada eczacı olarak çalışabilirsiniz.eczacılık fakultesı içinde sınava gırmenız gerekır.butun bunların yanında bır de enson ruhsatname sorunu var.